Ei gruppe barn fra Nesset Barnehage var snar med å besøke kunstutstillingen til kunstnerkollektivet Galleri Sand på Sistranda.

Her fikk de spennende nye opplevelser, ved å se på kunsten til Aune Sand, Vebjørn Sand, Marianne Auli og Øyvind Sand.

Spennende med nye opplevelser.

– Det var mange fine og stilige bilder å se på. Det er også interessant å høre barnas tolkninger av det de ser på bildene, forteller Hilde Måsøval, pedagogisk leder ved Nesset Barnehage.

Ulrik Iversen Fredagsvik var en barna som filosoferte over bildene. Han syntes spesielt at hjertehytta var kul.

Foto: Nesset barnehage
Foto: Nesset barnehage

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen, er en viktig del av rammeplanen for barnehagen, opplyser Måsøval.

”Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. ”

– Ved å dra på kunstutstilling og ha samtaler med barna, har vi skapt inspirasjon til kreativ tenkning, forteller Måsøval.

– I etterkant av dette har barna selv laget ulike kunstverk, både sammen og for seg selv, sier hun.

All den flotte kunsten resulterte i en pop-up-utstilling av malerier de laget.

– Stor skaperglede. I Nesset er både store og små kreative og fantasifulle, vi er gode på å skape, og gi materialer som barna kan uttrykke seg med, forteller Hilde.

– God sommer! Sommerhilsen fra alle i Nesset barnehage, sier hun.