ET TILTAK FOR FORUTSIGBARHET FOR HAVBRUKSNÆRINGA

Regjeringen ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet la 28. september i fjor på fram et forslag til grunnrenteskatt på 40% i havbruksnæringa, som senere ut fra forhandlinger i år ble moderert til 35%.

Jeg har i tidligere innlegg reagert mye på regjeringens handlemåte og forslag i denne saken.

Dette er gjort ut fra en frykt for at foreslått beskatning vil svekke kysten og havbruksnæringa mye.

Vi vet hvor mye havbruksnæringa betyr for Frøya.

Venstre på Stortinget sa seg tidlig villig til å forhandle fram et bredt forlik med regjeringspartiene, men at utgangspunktet ikke var noe forhandlingsgrunnlag.

25. mai ble det kjent at Venstre og Pasientfokus hadde inngått avtale med regjeringen om å senke grunnrenteskatten til 25%.

Det sikrer et betydelig lavere skattetrykk. Det innføres 75% rabatt i formuesskatten for oppdrettskonsesjoner. Vertskommunene er sikret høyere inntekter i 2023.

Venstre har i tillegg til et senket skattetrykk, fått gjennomslag for viktige miljøforbedringer.

Dette er forslag som vil premiere de havbruksaktører som strekker seg lenger for å redusere miljøpåvirkning fra næringen.

Dette sikrer i det minste en politisk avtale om skattebelastningen for næringa.

Dette er vel og bra, for Kyst-Norge har ikke råd til at ei viktig næring som havbruk, med tilhørende foredlingsindustri og alle typer avledet virksomhet, blir gjenstand for et vedvarende politisk spill.

Bakdelen er at det ikke er en bred avtale, som ville vært ønskelig og som bør være målet, men en avtale med et snevert grunnlag.

Alternativet var at om regjeringspartiene hadde gått til sin foretrukne budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti, ville kravet fra det hold vært en skattesats på 48%, og der man ikke ser bort fra en politisk omkamp om dette.

Det er bra at det ikke blir SV og Rødts press for stadig høyere skatter på verdiskaping som får gjennomslag.

Prinsippet om grunnrente i havbruksnæringa er anbefalt av to offentlige utvalg, begge nedsatt av Solberg-regjeringen. Næringa er heller ikke imot å føre en del av overskuddet tilbake til fellesskapet innen rimelige grenser. Hovedspørsmålet er innretningen på beskatningen.

Det er oppnådd betydelige forbedringer av regjeringens forslag. Vi får håpe at tida framover gir gode dialoger og prosesser.

Havbruksnæringa som er en våre viktigste fremtidsnæringer, fortjener forutsigbarhet og gode betingelser som gir vekst og økt bærekraft.

Arvid Hammernes,

leder/ordførerkandidat for Frøya Venstre