Påsken er tiden da jødene feirer frigjøringen fra slaveriet i Egypt, og starter hos oss den dagen da Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Folk la palmeblader over gatesteinene så ferden skulle føles behagelig.

Herren kom til Jerusalem med sin flokk for å feire den jødiske høytiden vel vitende om at dette skulle bli hans menneskelige død. At Jesus var menneske gjorde at han følte smerte, og han gikk den veien mot lidelsene han skulle bli påført i full visshet.

Skribenten Geir-Are Valle. Foto: ARKIV

Bakgrunn

I en kort tid hadde han gjort undere i blant jødefolket, og det ble mer og mer kjent at dette var et uvanlig menneske. Kanskje var han den Messias det var profetert om. Men ridende på et esel, og sammen med en mangslungen flokk mennesker! Skulle ikke Messias komme med en hær og befri folket fra undertrykkerne?

Virkning

Vi kjenner alle etterdønningene av det som skjedde og vi finner profetiene om dem i det gamle testamentet. Kanskje de som var skriftlærde, som skulle kjenne Guds ord fra sine bokruller på den tiden, skulle lest litt grundigere.

Kanskje de gjorde det. Hva vet vi. Det vi leser om etterpå er om Jesus lidelse og død. Hva han gjorde skriver evangelistene om. Litt forskjellig om samme hendelse, og forskjellige hendelser er med, men budskapet er ensartet.

En kriminolog tror jeg vet at et vitneutsagn som er helt likt hos to personer ikke er autentisk, men avtalt.

Hvorfor

Har du tenkt på hvordan vi hadde hatt det om ikke Jesus kom til jorden og med sitt eksempel viste oss hvordan vi skulle være mot hverandre?

Barbariet og brutaliteten i verden gjør den til et vondt sted å være fortsatt, men det var verre før.

Derfor er det verd en tanke, eller flere, om ikke dette er sannheten. Så om du velger Jesus som forbilde og ikke ser livet som et her og nå, som har ingenting etterpå, hva har du risikert.

Et liv i øyeblikket, med dets behag, men også ubehag, og du forstår.

Javel, det er umulig, med vår menneskelige forstand i vite, men en ting vet vi. At om vi tror på han som er sannheten, veien og livet så har vi (i alle fall) gjort litt for å gjøre verden til et bedre sted for oss alle.

God Påske!

Geir-Are Valle