Jeg har liten tro på «først meg selv, og så meg selv…». Det er viktig å være ydmyk nok til å innse dette, og som representanten i senior Høyre skriver «Vi står overfor en tøff kamp når vi må kjempe mot 37 andre kommuner». Altså alle de andre kommunene i fylket, og som representerer nesten 98% av fylkets befolkning.

I dette spillet (i fylkespolitikken) vil det handle om å gi og ta, det vil handle om å unne andre noe for å oppnå noe for sin egen kommune og for Øyregion. Men i dette spillet så må man selvsagt ha en tydelig stemme, og underbygge sine krav med fakta. Slik har jeg erfart at det er i politikken, særlig på «bortebanen». Dette har da også vært sterkt førende for meg når jeg har kjempet for kystkommunenes interesser i mer enn 15 år, som leder for et nasjonalt nettverk bestående av 80 kommuner.

Og denne erfaringen vil jeg ta med meg, når jeg nå skal innta en ny rolle som fylkespolitiker. Sammen med et brennende hjerte for kysten og de mulighetene og behovene vi har. Overskriften for mine lovnader har jeg forøvrig formulert slik: Når vi blir flere eldre, så trenger vi kort og godt flere unge.

Derfor vil jeg være en tydelig stemme for at vi blir mer attraktiv for de unge, samtidig som at kystens, distriktenes og øyregionens muligheter blir ivaretatt . Og dette håper jeg at flest mulig velgere i øyregion, både på Frøya og på Hitra, vil gi meg tillit til å praktisere…

Ole L. Haugen

ordfører Hitra kommune