I artikkelen fra 5. november kan vi lese at ordfører Kristin Strømskag på Zero-konferansen fortalte om utbygginga av vindkraft på Frøya, og konflikten rundt den.

Hun viser til lovendringen som gir kommuner vetorett i beslutningen om utbyggingen av vindkraft, og sier hun er stolt over at denne kom som et resultat av aksjonene på Frøya.

Og stolt kan hun være med god grunn! Selv om vi ble sviktet av politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt, så fikk vi lagt grunnlaget for at det samme ikke skulle få skje andre steder. Som ordføreren selv sier: «Det handler om lokal selvråderett», det handler om lokaldemokrati.

Jeg kan likevel ikke dy meg med å dra referanser til en mer tidsaktuell, og fortsatt pågående sak.

Som Steven Crozier har skrevet i flere tidligere innlegg, er saken om dommen i Høyesterett om turbinene på Storheia og Roan på Fosen svært reell. Her er brorparten av problemet at den instansen som har å etterkomme høyesterettsdommen - Staten selv - ikke virker å ønske å akseptere det ansvaret de har ovenfor Høyesterett, for ikke å nevne samene på Fosen.

Og med det blir spørsmålet stående; Om ikke den skylddømte, hvem skal da sørge for dommen blir gjort om til faktiske handlinger og tiltak?

Og det er som ordføreren sier, Frøya har ikke noe lovpålagt ansvar som eierkommune å etterkomme høyesterettsdommen. Men skal det hindre oss i å sette et eksempel for resten av eierkommunene?

Da Frøyværinger aksjonerte i Nessadalen, da vi demonstrerte, da vi la press på kommunen til å holde folkeavstemming om utbygging på Frøya, var det lokalbefolkningen som tok et ansvar fordi kommunen ikke holdt seg til det ansvaret den hadde ovenfor innbyggerne. Vi har hatt Frøyværinger som har blitt bøtelagt og arrestert, fordi vi tydde til sivil ulydighet, ved å ta loven i vår egen hånd fordi de som faktisk hadde loven som arbeid feilet i å etterkomme den.

Historien om motstanden på Frøya er vi nok alle kjent med, men jeg nevner den fordi det var disse hendelsene som brøytet vei, og la grunnlaget for det som sammen med andre lokale motstandsgrupper skulle danne Motvind Norge. Det er disse hendelsene som la grunnlaget for at debatten om vindkraft skulle nå et nasjonalt nivå, og til slutt ovenfor nevnte lovendring.

Så nei, Frøya har ikke noe ansvar. Men det er ikke til hinder for oss til å ta et ansvar, og igjen gå foran og sette et eksempel, slik at vi om en stund igjen kan se oss tilbake og være stolte av noe vi har gjort. Denne gangen ikke bare for vår lokale selvråderett, men for hele Norges rettssikkerhet.

Så jeg ber ordføreren og kommunestyre revurdere vedtaket om ikke å gjøre noe, og som eierkommune kreve at turbinene på Storheia og Roan blir fjernet.

Ta det ansvaret, for de som ikke har muligheten til det!

Gils Rooker – styremedlem, Motvind Norge

2. vara, Rødt Frøya