Frøya FrP er meget fornøyd med valget og forhandlingsresultatet i Borgerlig Gruppe.

Frøya FrP gjennomførte en god valgkamp og fikk satt fokus på de saker vi hadde i vårt program. Vi fikk truffet og snakket med veldig mye folk på alle våre stand og bedriftsbesøk.

Valgresultatet endte på 12,8 % som ga oss ett ekstra mandat i kommunestyret, vi får nå 3 representanter der.

Vi må gratulere Høyre med ett kjempevalg, samt gratulere Kristin Strømskag som fortsetter som ordfører og ny varaordfører Ole-Morten Sørvig.

I forhandlingene i borgerlig gruppe fikk vi 2 plasser i formannskapet, gruppeleder i borgerlig gruppe, hovedutvalgsleder i HOAT og nestleder i HOOK.

Av politiske saker er vi enige om å bygge ny barnehage på Nesset og en stor satsing på skole, deriblant vårt ønske om gratis skolelunsj på alle skoler som skal innføres i løpet av 2 år.

Vi takker alle som har stemt på oss, våre medlemmer som har stått på i valgkampen og det gode samarbeidet vi har hatt i borgerlig gruppe og som vi nå skal videreføre i 4 nye år.

Olaf Reppe, Frøya FrP