Trude jobber med HMS: – Merker også mine egne styrker og svakheter