Merder skadet i ekstremværet – de to antatt største skadene er på Frøya og Hitra