Skal bygge nytt eller pusse opp: – Tiden har nok løpt fra disse boligene