900 millioner mer til kommuner med oppdrett: Dette får Frøya