Lynet slo ned i huset til Olav - glad dattera ikke ble skadet