– Det er snakk om en lekkasje i en turbin, hvor en hydralikkslange har røket i hub’en/fronten på rotoren, sier Nils Henrik Johansson, miljø- og myndighetsansvarlig i Trønderenergi.

– Det har rent ut noe olje. Det aller meste av det skal ha rent ut inne i turbinen. Men det har også rent litt nedover turbinen. Det var sånn det ble oppdaget, forteller Johansson.

– Kontroll på lekkasjen

– Vet dere hvor mye olje det er snakk om?

– Nei, det vet vi foreløpig ikke. Det er for tidlig å si, sier Johansson.

– Det aller meste er inne i turbinen, hevder han.

– Det er ikke så store mengder som har rent ut. Det er de første signalene vi har fått, forteller Johansson.

– De har kontroll på lekkasjen, men de ønsker å være på den sikre siden, sier han.

– Hvordan kan en slik lekkasje skje?

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Det er litt for tidlig å si. Det må Vestas komme tilbake til. Det må undersøkes og repareres, sier han.

– Raskt på banen

Han forteller at det er Vestas som har ansvaret for vindkraftverket, og som oppdaget lekkasjen.

– Folk var veldig raskt på banen, så snart lekkasjen ble oppdaget, forteller Johansson.

– Turbinen ble stanset og det ble straks satt i gang opprydding. Brannvesenet ble kontaktet for bistand til oppryddingen, sier han.