Vil skape nytt tilbud for ungdom – nå trenger de voksne med på laget