Helge vil styrke sin eierposisjon – vil inn med 175 millioner