Observasjonene tyder på at bestanden av makrellstørje er i vekst skriver Fiskeridirektoratet. Dette øker sannsynligheten for at disse kjempene kan gjøre skade på oppdrettsanlegg, som kan føre til at oppdrettsfisken rømmer.

Dette har vært en utfordring for flere selskap de siste årene.

– Årsaken til at makrellstørja tar seg inn i nota er høyst sannsynlig knyttet til matinntak. Det er likevel usikkert om det er fisken inne i merden eller fisk på utsiden den er ute etter, sier Øyvind Grøner Moe, seniorrådgiver ved miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Makrellstørje er den største av artene i makrellfamilien, skriver Store norske leksikon. Arten kan bli inntil 4,5 meter lang og 680 kilo tung

Denne kjempefisken er en rask svømmer, og er blitt målt i en hastighet på 66 kilometer i timen i vannet. Makrellstørje blir ofte kalt tunfisk eller blåfinnet tunfisk.