- I et helt unikt og nytt prosjekt er Frøya første kommune i hele Norge som prøver ut erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen, sier prosjektleder Roger Santokhie.

Innen rusomsorg og psykiskhelsetjenesten hardet blitt tatt i bruk erfaringsmedarbeidere som en ressurs for å fremme brukerperspektivet i tjenesteproduksjon.

I et samarbeid mellom KBT (kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) og NFF blir Frøya nå den første kommunen som prøver ut erfaringsmedarbeidere i demensomsorgen.

- En mer treffsikker tjeneste for demente

En erfaringsmedarbeider i dette tilfellet vil være en pårørende eller en i nær omgangskrets til en person med dement.

- Disse personene sitter på en helt unik kunnskap vi som fagarbeidere aldri vil kunne tilegne oss, sier Santokhie.

- Vi ønsker å gjennomføre et slik prøveprosjekt for å styrke fagmiljøet i tjenesten, samt utnytte den kompetansen de pårørende har. På denne måten kan vi få en enda mer treffsikker tjeneste, sier han.

Santokhie har mange års erfaring fra demensomsorgen og har hatt flere møter med pårørende og de i nærmeste omgangskrets.

- Vi ser ofte etter at personen med demens er gått bort, at de pårørende sitter igjen med enorm erfaring og kompetanse som de gjerne ønsker å formidle, sier han.

- Det viktig å presisere at demens er en familiesykdom og at de berører også alle de rundt, legger han til.

- Gjennom dette prosjektet forsøker å utnytte den kompetansen de sitter med til å gjøre tilbudet for demente bedre, og å kunne møte demente på en enda mer presis måte, forteller Santokhie.

- Frøya har vært veldig modige

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling har vært i kontakt med flere kommuner det har vært aktuelt å starte opp prøveprosjektet i. Hittil er det kun Frøya kommune som har takket ja til å prøve et nytt tilbud.

- Jeg synes Frøya kommune har vært svært modige som tørr å satse på noe helt nytt og ukjent. Det blir veldig spennende å følge prosjektet videre og se utviklingen. Veien blir nok også litt til mens vi går, ettersom dette er et pilotprosjekt, smiler prosjektleder Santokhie.

- Vi i Frøya kommune er veldig spent på hvordan dette blir. I første omgang skal vi lyse ut to deltidsstillinger i prosjektet, sier Camille Røstad, demenskoordinator.

- Ikke alle med demens ønsker å benytte de tilbudene vi allerede har, som dagsenter. Da tenker vi at en erfaringsmedarbeider kanskje kan være med å gjøre noe annet, for eksempel gå tur, spille spill, det finnes utrolig mange andre aktiviteter, sier Evy Werkland, Frøya demensforening.

- Det blir veldig spennende å følge prosjektet og vi håper at det vil bli et godt tilbud, smiler Werkland.