Et sikkert vårtegn er at pinnsvin kommer fram i dagslyset.

Tuslet langs veien

Maria Norheim har tatt bildet på Bogøya.

Foto: PRIVAT

– Vi har masse pinnsvin på Bogøya. Dette kom tuslende langs veien på Smaløya og var i fin form og rask i bevegelsen, sier hun entusiastisk.

– Jeg vet ikke hvordan pinnsvinene havna her ute, men de har vært her så lenge jeg har bodd her i hvert fall. Vi er veldig glade i alle dyrene som lever fritt her på øya, både pinnsvin, oter, mink, ørn og rype, forteller Norheim.

– Ikke melk

Kristine Ulvund er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim og har noen råd om pinnsvin.

– De skal ikke ha melk for da får de bare diare. Men man kan sette ut en vannskål der man bytter vann ofte. De liker norsk frukt, kattemat og hundemat. Men samtidig skal man også la pinnsvinene være i fred, slår hun fast.

Kristine Ulvund vil vite mer, også om pinnsvin. Foto: PRIVAT

– Pinnsvin skal ikke forstyrres. De skal helst ikke røres. Hvis man må flytte et pinnsvin, er det bra å ha et håndkle rundt det så man ikke stikker seg. Og er du i kontakt med et, må man vaske hendene etterpå.

Kan registreres

Flere typer dyr og arter samles inn av Artsdatabanken, opplyser Ulvund.

– Jeg skal se om NINA kan få til et prosjekt om pinnsvin. For ekspertene vet ikke om det blir færre og færre, eller om bestanden i Norge holder seg, eller hvordan det går med pinnsvinene. Vi vet lite. Derfor håper jeg vi kan få folks observasjoner registrert. Artsdatabanken vil veldig gjerne ha inn observasjoner av mange arter, forteller forskeren.

Målet er å vite hvordan det går med den enkelte arten.

– Pinnsvin er så små at de går litt under radaren. Vi ser dem ikke så ofte så da er det interessant å vite om de er utryddingstrua, eller ikke, og hvilke områder de trives i, forklarer Ulvund.

NINA forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. Hovedkontoret er i Trondheim.