Lilja vil ta med seg det hun så på Frøya hjem til Island