Sarah Ervik går 9. trinn på Frøya ungdomsskole der de har holdt på med samiske tema i en uke.

– Jeg synes at det er viktig at samene har sin egen dag, sånn som vi har vår nasjonaldag 17. mai. Vi har hatt ei uke der vi har lært om samene og andre urfolk, og det er nyttig, sier hun.

Trinnet hun går på har lært om samisk historie. Blant annet ble samer «fornorsket» med tvang, og de fikk ikke bruke språket sitt.

– Når vi har hørt om hvor dårlig samer har blitt behandlet før, er det bra nasjonaldagen deres markeres nå, sier Ervik.

Fast på timeplan

Peder Kvilvang har også merket seg at det samiske flagget henger flere steder på Frøya.

– Jeg synes det er bra at det flagges med samenes flagg, legger han til.

Lærer Kristina Hegg forteller at temaet «samer og nasjonale minoriteter» er fast for elevene på 9. trinn.

– Sånne tema er også tatt inn i fagene mat og helse, så det har passet godt, sier Hegg på lag med lærer Gudrun Kristiansen.

– Elevene lærer om tradisjoner, de har fått høre om fornorskinga av samer, politikk med vindkraft på Fosen og det historiske Kautokeinoopprøret, forteller Kristiansen.

Også ved Guri Kunna videregående skole har flere hatt egen lunsj i anledning nasjonaldagen den 6. februar.

Kommunehuset på Sistranda. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

– Viktig forsoning

Den samiske nasjonaldagen dagen er en påminnelse om viktigheten av forsoning og anerkjennelse av urett, heter det i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune.

– I dag, 6. februar, feirer vi samenes nasjonaldag – en hyllest til vårt samiske samfunn og en påminnelse om det historiske landsmøtet i Tråante - Trondheim i 1917, uttrykker fylkesordfører Tomas Iver Hallem (SP).

– Dette møtet, som var det første i sitt slag, er et kraftfullt symbol på samisk enhet og selvbestemmelse. Vi husker alle feiringen av 100-årsjubileet i Tråante i 2017, en fest som samlet folk fra alle kanter til en uke med kultur, fellesskap og stolthet, forklarer han.

– Det å samles har alltid vært dypt forankret i samisk kultur. Elsa Laula Renberg, som inviterte til det første landsmøtet, banet vei for samisk politisk mobilisering. Møtet i 1917 var startskuddet for et historisk samarbeid som fremmet samiske rettigheter. Møtet ble offisielt anerkjent i 1993, takket være Elsa Laula Renberg sin banebrytende innsats. Som trøndere er vi spesielt stolte av denne delen av vår samiske historie.

Fylkesordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem, deler noen ord på samenes nasjonaldag. Foto: H. Zeiner

I lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fra 1. juni 2023, er denne dagen en påminnelse om viktigheten av forsoning og anerkjennelse av urett begått mot samer og kvener – og ikke minst for å minne oss om at vi som samfunn skal være tolerante og inkluderende. Dessuten understreker det behovet for tiltak som styrker samisk språk og kultur i årene som kommer i et mangfoldig Trøndelag, heter det fra fylkesordføreren.

– Disse rettighetene representerer ikke bare samisk kultur, men er også et symbol på bærekraft og fellesskap – og ikke minst verdiene i vårt liberale demokrati som handler om å verne om mindretallets rettigheter, og være tro mot vårt lovstyrte samfunn, uttrykker Hallem.