Solfrid inntar bakeriet: – Jeg har hodet fullt av ideer