Nærmer seg gang- og sykkelvei: – Målet er oppstart i år