Vant Grand Prix: – En drøm - uvirkelig å stå midt i