Frøya er den første kommunen i Norge med et unikt prosjekt for å styrke fagmiljøet i demensomsorgen. Planene er å utnytte kompetansen til pårørende.

- Vi tror at de pårørende vil tilføre fagmiljøet en styrke. De har kunnskap vi som fagarbeidere aldri vil kunne tilegne oss, prosjektleder Roger Santokhie, ved kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, KBT.

- Vi vil lære av deres erfaringer og forhåpentligvis bli enda bedre på demensomsorg, sier Camilla Røstad, demenskoordinator i Frøya kommune.

- Veldig nyttig

Erfaringsmedarbeidere som ressurs er ikke helt nytt. Innen rusomsorg og psykisk helse har det blitt tatt i bruk for å fremme brukerperspektivet i tjenestene.

Nå skal Frøya kommune gjøre det samme i demensomsorgen. Prosjektet skjer i samarbeid med KBT og Nasjonalforeningen for folkehelse.

Nå har Frøya kommune funnet sine to erfaringsmedarbeidere, Randi Gåsø og Line Jørandsen. De har begge vært pårørende eller i nær omgangskrets til en person med demens.

- De sitter begge på erfaring som vil være veldig nyttig i møte med personer med demens, mener demenskoordinator Røstad.

- Vi ser frem til det videre samarbeidet, sier hun.

LES OGSÅ: Frøya først ut i Norge med stort prøveprosjekt

Artikkelen fortsetter under bildene:

Vil nå ut til flere

Denne uken hadde de oppstartsmøte på Kysthaven. Der var de nye erfaringsmedarbeiderne til stedet. De delte av sine erfaringer, ble bedre kjent med fagfolkene og begynte arbeidet.

- Veien blir til mens vi går. Det viktigste nå er å systematisere kompetansen og erfaringen som finnes i denne gruppa, sier Santokhie.

- Vi ser for oss at vi kan benytte våre erfaringsmedarbeidere til å nå ut til flere brukere med demensomsorgen, sier Røstad.

- Sammen blir vi veldig gode, smiler han.

Vil reise hjem til brukerne

Deretter skal de spørre brukerne om de ønsker å ta del i dette prosjektet - og finne ut hva slags behov brukerne har.

- Målgruppa er alle hjemmeboende demente. Særlig unge med demens, eller de som ikke ønsker å benytte de eksisterende tilbudene vi har - som dagsenteret, forteller Røstad.

- Vi må finne ut hva som er viktig for hver enkelt bruker. Hva ønsker de? Er det en å spille med? En å gå tur med? En å reise på kafé med? Avlastning for pårørende? En som kan lese avisa? Det er mange muligheter, sier Santokhie.

- Aktiviteten er ikke målet i seg selv. Det er verktøyet, sier han.

- Dette er et helt nytt tilbud - og vi må finne ut hvordan vi kan gjøre det best mulig for brukerne. Det er målet fremover, sier Santokhie.