Sender tydelig signal om hvor nytt politikontor bør ligge