Har valgt plassering for ROP-boligene: – Brukerne har ønsket det