Kristin får ny tillit som Frøyas ordfører – slik blir de andre rollene fordelt