PS: Dette var årets aprilsnarr

Som Frøya.no har omtalt, ble brua mellom Uttian og Frøya inspisert i august i fjor.

Inspeksjonen konkluderte med at den 50 år gamle brua kan brukes som den er i mange år.

– Ikke troverdig

Men flere aktører på Uttian har ikke hatt helt tiltro til at brua var god nok.

Anført av Olaf Reppe bestilte de en selvstendig rapport fra Sintef. Den har vist at brua må stenges kom kort tid.

Da rant begeret over for Reppe og de andre aktørene.

– Brua er bygget med sand fra fjæra og saltet har tæret på bruas bæreevne, sier Reppe.

Kilder i Trøndelag fylkeskommune bekrefter at brua snart stenges.

– Vi vil trolig bruke Vetlefjord eller Frøyaferga i en overgangsperiode, sier Reppe.

Foto: ARKIV

– Egen kommune

Samtidig som brua ble undersøkt i august startet aktørene på Uttian å planlegge løsrivelse fra Frøya kommune.

Det listes opp flere årsaker i tillegg til at brua må stenge.

– Kommunen har ikke villet ta over ansvaret for vedlikehold av flere private veier her. Myndighetene har ikke lagt til rette for bygging av nytt bygg for Bryggeriet Frøya. Også nytt badeland med kjøpesenter på Sistranda har latt vente på seg. Derfor skal vi bygge dette selv her ute, forteller Reppe, som fra før sitter for Frp i kommunestyret på Frøya.

– Vi har fått beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at vi skal klare oss bedre som egen kommune. Vi forventer stor vekst i folketallet, egne arbeidsplasser og inngang av skatteinntekter. Vi vil ha et eget skattesystem i en overgangsperiode, forklarer han og lister opp flere aktører.

Nytt sentrum og storsenter planlegges her, forteller Olaf Reppe. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

«Uttian storsenter»

Reppe viser fram hvor aktørene har planer om å bygge et storsenter.

– Jeg har snakket med Kenneth Engan om etablering av Coop butikk, Sport1 etablerer avdeling, samt Servicebrøgga og Bryggeriet Frøya. De skal ha bryggeri, samlingssted og pub i det samme bygget. Bryggeriet er lei av å vente på å få bygge på Siholmen, forklarer Reppe.

– Espen Nilsen og «Gomat Frøya» skal ha fiskematfabrikk og fiskeutsalg, men det er usikkert om dette blir i et byggetrinn to, eller i det første storsenteret som har byggestart i juni.

Uttian beregner at de får tre ganger større folketall innen de første to årene, før 2026.

– Vi har med oss leder Henry Furberg i grendalaget om å bygge privat barnehage ved grendahuset. Første byggetrinn vil gi to avdelinger. Og tenk det fantastiske uteområder der ute med kort vei til øyløypa og gapahuken i fjæra. Dette kommer til å trekke barnefamilier til Uttian, slår han fast.

Uttian panorama dobles. Foto: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

– Massiv bygging

Reppe har lang erfaring med utvikling av eiendom på Uttian. Han viser fram hvor de alt er i gang med det som blir mer enn dobbelt så mange nye tomter som «Uttian panorama» 1 og 2 til sammen.

– Dette blir ikke eneste område for nye boliger. Vi vet heller ikke om et nytt herredshus skal bygges her eller ved storsenteret. For området ved det store veikrysset ytterst i Uttiveien eller fylkesvei 451, ser ut til å bli det naturlige sentrum, poengterer han og ser framover.

– Uttian blir egen kommune, større en Utsira. Jeg legger ikke skjul på at jeg ønsker å bli ordfører i den nye kommunen. Vi nærmer oss snart 300 innbyggere nå. Utsira har bare 215, forklarer han.

Uttian panorama blir dobbelt så stort som del 1 og 2 i første omgang. Foto: PRIVAT

– Blir «fristat»

Reppe og næringsaktørene har planlagt på spreng.

– Vi har vært i kontakt med flere familier som ikke ønsker å flytte til Sveits. Derfor har vi tenkt at det er bedre at de får bo på Uttian, når vi kommer over i fase to av løsrivelsen.

– Hva er det neste dere skal få i stand?

– Vi har gode grunner til å planlegge videre med tanke på løsriving fra den norske stat også. Vi har alt avklart dette med regjeringa. Betingelsen er at Uttian klarer seg økonomisk og det vil vi få til, sier han.

Går det første prøveåret bra, vil Stortinget godkjenne løsrivelsen fra staten.

– Vi vil styre vår skattepolitikk selv. Vi vil bil mange nok som bor her til å få samfunnet til å gå rundt. Uttian vil gi næringsaktører gode betingelser for etablering og skattebetaling, gjør Reppe klart.

– Blir Uttian like bra som Sveits skattemessig?

– Ja omtrent. Uttian skal være konkurransedyktig så folk kan bli her, i stedet for å flytte til Sveits.