– Jeg er den heldige. Denne prisen deler jeg med mange