Bygger gang- og sykkelvei etter 40 års kamp: – Et spesielt prosjekt