Turlagslederen gikk seg vill i løypa – nå skjer det endring