Garanterer både praksisplass og stilling: – Vi vil satse på våre egne