– Kjempeskeptisk til at vi skal holde på med dette