Rykket ut til trafikkulykke - mistanke om ruskjøring