Flere hundre tusen ser Vibekes produkter: – Bra for oss