Den nye ferga brant – jobbet med slukking i flere timer