– Dette er en del av identiteten vår som ikke må gå i glemmeboka