Åpner dørene i «den stille, store og hellige uken»