Mausund feltstasjon er i gang med rydding av marint søppel i Froan naturreservat. Området de jobber i har aldri vært ryddet. De har derfor en stor jobb foran seg.

- Det er mye å ta av her ute. Hvis det skulle være noen tvil så er vi langt ifra ferdig med rydding av søppel her på Trøndelagskysten, sier Odd Arne Arnesen, daglig leder i Mausund feltstasjon.

- Næringen har mye å gå på

De har fått offentlige midler for å kunne sette i gang ryddingen. Hvor mye ønsker ikke Arnesen å kommentere. De har fått en sum som gjør at teamet hans kan rydde i noen måneder fremover.

De syv kystrenovatørene har allerede gått over en del øyer de ryddet i fjor. Der ser det bedre ut, men det er fremdeles en del tilsig av søppel.

- I år som i fjor er det dessverre en del tilsig fra fiskeri/oppdrettsnæringen. De har sagt flere ganger at de skal skjerpe seg. Men ut ifra det vi ser i fjæra har de ennå mye å gå på, sier Arnesen.

Artikkelen fortsetter under bildene som ble tatt ute i Froan i går:

Plast i drikkevannet

Plast i vann er en av sakene som opptar Mausund feltstasjon etter starten på oppryddingen i Froan.

- Dette er vannet til fugler og pattedyr i Norges største naturreservat på kysten. Her har vi noen av de største hekkende koloniene med sjøfugl, sier Arnesen.

- Det som er spesielt med dette er at denne plasten har en egenvekt som gjør at den synker. Det meste av denne plasten kommer med havstrømmene og tas sakte grunnere til den havner i fjæra der vinden tar den videre opp i vannene, forklarer han.

Dette er et stort problem for dyrelivet.

- Drikkevannene deres er fulle av plast. Det må vi ta på alvor!

Artikkelen fortsetter under bildene:

Håper å se resultater av vindkraft-effekten

Arnesen har lagt merke til det enorme engasjementet for å ta vare på naturen i forbindelse med vindkraft-saken som herjer på Frøya. Der har motstandsgruppa "Nei til vindkraft på Frøya" arrangert aksjoner og underskriftskampanjer for å stoppe ødeleggelse av naturen.

Nå håper Arnesen at det samme engasjementet overføres til kampen mot marint søppel.

- Plastutfordringene på kysten vår er en utfordring som er en del ganger større enn vindmøllene. Derfor skulle jeg ønske at flere kjempet like hardt for sjøen og fjæra vår, sier Arnesen, før han fortsetter:

- Ikke misforstå, jeg synes at det er svært positivt at det er så stort engasjement for natur og miljø. Jeg håper at vi kan mobilisere det samme engasjementet mot marin forsøpling, sier han.