Prosjektleder håper at vi snart ser slutten på dette