W Initiative tar nå i mot søknader til Idrettsfond. Målet er at enda flere barn og unge, uavhengig av økonomi, skal få mulighet til å delta i organisert idrett.

Det varsler W Initiative og Gustav Magnar Witzøe i en pressemelding.

Gustav Magnar har doblet potten, og satt av to millioner kroner til klubber og idrettslag i Trøndelag. Pengene skal være støtte til deltakeravgift, reiser og utstyr; og sørge for at alle kan delta.

Doblet potten

I fjor fikk 24 idrettslag i Trondheim og omegn støtte fra Idrettsfondet. I år er Idrettsfondet doblet til to millioner kroner. Noe som vil gi enda flere barn mulighet til å delta i organisert idrett. Nå håper W Initiative på enda flere søkere i 2024.

Idrettsfondet ble opprettet etter en Tennisfest med Casper Ruud, på Lade i Trondheim i desember 2022.

Casper Ruud, Simen Sunde Bratholm og Gustav Magnar Witzøe deltok på den store tennisfesten på Lade. Foto: Stian Engh

Ruud er global ambassadør for stiftelsen. Arrangementet, som også ble gjennomført i fjor, gir barn muligheten til å prøve seg i forskjellige idretter. For mange av dem er det aller første gang de befinner seg i en idrettshall

– Det varmer

Daglig leder i W Initiative, Eirik B. Sletten sier at dyrtiden og flyktningsituasjonen i året som har gått siden forrige arrangement, har gjort det enda viktigere å senke terskelen for deltagelse i idrett.

— Vi har fått mange fine og rørende tilbakemeldinger fra de 24 idrettslagene som fikk støtte fra idrettsfondet i fjor. Pengene har gått til alt fra deltakeravgifter og utstyr, til at alle barna på laget får være med på cup. Det varmer. I denne usikre økonomiske tiden vi er inne i ser vi også at flere barn enn tidligere faller utenfor. Derfor er jeg veldig glad for at Idrettsfondet kan gjøre deltakelse i idrett mer tilgjengelig for flere, sier Sletten.

Klubber og idrettslag i hele Trøndelag kan søke om støtte fra Idrettsfondet i 2024. Det eneste kravet er at de må være registrert i NIF. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Gustav Magnar Witzøe vil gi flere barn muligheten til å bli med på idrett. Foto: Stian Engh